Literatur og samfund Aufsatz

Posted on by Maurer

Literatur Og Samfund Aufsatz
----

oplysningstiden, periode i europæisk åndshistorie von ca. 1690 bis ca. 1780 der overordnet var præget af en optimistisk tro på den menneskelige fornuft og en overbevisning om det nødvendige i bei udbrede kendskab til al menneskelig Viden med det formål bei frisætte mennesket für traditionens og sædvanens snærende bånd.

Perioden afgrænset af to bogudgivelser: John Lockes Ein Essay über das menschliche Verständnis (1690, Et Aufsatz om den menneskelige forstand) und Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft (1781, Kritik af den rene fornuft).

Filosofi

John Lockes erkendelsesteoretiske empirisme og hans tro på fornuften som et kritisk redskab vandt tilhængere i både England, Skotland, Tyskland og Frankrig, og det er især i disse lande, an der er tale om en filosofisk oplysningstid.

Announce

Fælles für udformningen af ​​oplysningsfilosofien var overbevisningen om, bei en nøgtern og kritisk erhvervelse af Viden og en Formidling af den indvundne erkendelse ville muliggøre en stralende Fremtid für menneskeheden (Condorcet).

Oenså en empiristisk grundholdning var karakteristisk für tiden.

Det vidnskabelige forplane var ikke lægere den matematiske fysik, som den havde været det i 1600-t.s filosofiske rationalisme, Männer snare naturvidenskaber som zoologi.

Ich overensstemmelse med empirismens antropologi blev pædagogikken tillagt afgørende betydning (fx Locke, Jean-Jacques Rousseau, Claude Adrien Helvétius), IDET mennesket Ansas für bei blive Dannet ud fra de påvirkninger, det udsættes für (se opdragelse).

Etikkens totale løsrivelse von religion og teologi, der var begynd i renæssancen, fuldbyrdedes hos fx David Hume und Adam Smith ich vermiete naturalistiske moraldopfeltser, die ikke nødvendigvis hat front imod religion (se naturalisme).

Wir freuen uns, Ihnen England, Schottland, Deutschland und Frankreich vorstellen zu dürfen.

Ich England og Skotland (Locke, George Berkeley, Hume, Adam Smith, Adam Ferguson) var oplysningsfilosofien præget af interesse für historie og samfundsvidenskab, af deisme og af liberalisme uden af ​​den grund bei fremtræde som samfunds- eller religions.

Have the Engelske Oplysningsfilosofi stort set udvikledes uden für universiteterne, have the skotske oplysningsfilosofi både tilknytning to universiteter og kirke.

Ich freue mich darauf, meine Kunden zu gewinnen (z.

B. Voltaire, Helvetius, Holbach), und ich freue mich, Sie zu einem dynamischen Anbieter in Samfundsudviklingen.

Filosofiens opgave var bei bekæmpe fordomme, som blev hält hævd af både verdslige og kirkelige magthavere med det formål bei underrykke borgerne. Også universiteter måtte stå für skud.

Den Verkauf von Materialien und Materialien für die Vermietung von Material (zB La Mettrie, Denis Diderot) und die Herstellung von Zubehör (zB Holbach).

Alleede Pierre Bayle hat in 1600-t. sat spørgsmålstegn ved en række af kri- dendommens dogmer.

The store franske Encyclopedie ist das beste Ergebnis für den Handel mit den Unternehmen und den Unternehmen. Den franske Oplysnings drøm om et bedre og nur demokratisk samfund kulminerede med og perverteredes i Den Franske Revolutionen forestilling om et samfund baseret på Videnskab og fornuft, Männer allerede Tidligere havde Rousseau kritiseret tanken om, bei øget Viden og oplysning skaber et bedre samfund.

Den Tyske oplysningsfilosofi var stort set en skole-og universitetsfilosofi og var hverken religions-eller samfundskritisk.

Christian Wolff, hvis omfattende lærebogssystem, brütet über hele Tyskland, omfattede alle videaskaber.

Wolffs filosofi er præget af den opfattelse, bei hvis mann lærer mennesker bei tænke rigtigt und bei anvende den rette metode, kann blende gode und nyttige samfundsborgere.

En tilsvarede tro på fornuftens formåen i æstetiske anligender kom ut udtryk hos éksempelvis J.C.

Gottsched og G.E. Lessing. Wenn Sie sich für einen Besuch bei Kants kritiske filosofi interessieren, sollten Sie sich für die folgenden Foren anmelden:

© AKG

Jean-Jacques Rousseau.

Maleri fra 1753 von Maurice Quentin de La Tour.

© Gyldendal

Gotthold Ephraim Lessing.

Portrætmaleri.

Litteratur

Ich 1700-t. Befriedigen Sie Litterature sig mere og bloere fra sinere traditionelle Oppage som kirke- og fyrsttetjener og für sin afhængighed af mæcener.

Nysgerrighed, reflorsion und diskussionslyst trådte frem, Männer hellig gysen, tiljubling og heroisering, Männer også højere tragiske følelser var på tilbadetog. Ich tidsskrifter og på teatret, også ich det alvorlige Drama, behändledes smag und moralisch det det voksende borgerskabs ånd.

Karakteristiske genrer i oplysningsliteraturen er essayet, læredigtet, satiren; ved sidente af teatret blev det Laden nye underhaltningsmedium romanen, som kune rumme livserfaring, kritik og filosofi.

Oplysningsstidens litteratur von England mit Digest von Alexander Pope und Prosister von Jonathan Swift und Joseph Addison.

Ich freue mich, Voltaire og kredsen omkring Enzyklopädie som de centrale og i Deutschland dramatieren G.E. Lessing.

I Norden er vigtige und karakteristiske navne i første halvdel af 1700-t. Ludvig Holberg und Svenskeren Olof Dalin, senere i Danmark bl.a. J. S. Sneedorff og P.A.

Heiberg.

Imod rationalismen og nyttemoralen hævdedes følelses- og passionssiden i Rousseaus følge, und imod litteraturs præg af snævert borggerlig opdragelsesanstalt rejestes forestalillingen om digtningens autonom: Århundredet endte med romantikken.

© Frederiksborgmuseet

P.A. Heiberg. Porträtet, und die Bilder von Jens Juel Fra 1790'erne, vister en ung mand, som ikke fandt sig i noget.

Han er på højden af ​​sin satiriske karriere. I 1799 blev han landsforvist für sine respektløse skriverier; Männer hans portræt hænger på Frederiksborgmuseet blandt de nationale koryfæer.

Sie können den Artikel über Thomas Gyllembourg herunterladen.

Carl Henrik Koch, Peter Rømhild: oplysningstiden i Den Laden Danske, Gyldendal. Hentet 13.

Mai 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=135839

Aufmerksamkeit auf
Top

Leave a Reply